மேகமே மேகமே-5:

விக்கிபீடியாவில் மேகத்தைப் பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள்? ‘முகில்என்ற தலைப்பில் சுருக்கமாக உள்ளத்தைக் காண: http://ta.wikipedia.org/wiki/முகில்.

ஆங்கிலத்தில் விலாவாரியாகக் காண: http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud. (சிறந்த படங்களுடன்). மேல்நிலை, நடுநிலை, கீழ்நிலை என்று எத்தனை பிரிவுகள்! குமுலஸ், நிம்பஸ், சிர்ரஸ், ஸ்ரேடஸ் என்று எத்தனை வகைகள்!! எத்தனை அறிவியல் விளக்கங்கள்! கண்டு, படித்து மகிழுங்கள்.

நன்றி: Wikipedia, the free encyclopedia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: