அலெக்ஸ் பக்கம்-1: அறிமுகம்

அலெக்ஸ் எனதருமை நண்பர்களில் ஒருவர்.  என் ஒத்த வயதினர்.  பல்துறை வல்லுநர் – ஓவியம், சிற்பம், இசை, கவிதை, ஹோமியோபதி  என்று பல துறைகளிலும் ஆர்வமும், திறமையும் கொண்டவர்.  பழகுதற்கு இனியவர்.  நிறைய நண்பர்களைப் பெற்றவர்.  பரந்த மனம் கொண்டவர். தொண்டுள்ளம் கொண்டவர். இப்படி அவரைப் பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம்.

நான் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க அவர் இவ்வலைப்பூவில்  தன் திறமையைக் காட்ட இசைந்துள்ளார்.   தொடர்ந்து எழுதுவார்.
நன்றி, அலெக்ஸ்!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: