அலெக்ஸ் பக்கம்-3: கைவண்ணம் -1

மேயாக்   குதிரை   இது   விரைந்து 
பாயாக்  குதிரை  இது  
நாட்டினில்  வாழும்  இது  இங்கு  

கோட்டினில்  வாழுது   


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: