அலெக்ஸ் பக்கம்-4: கைவண்ணம்-2: பாலைவனக்கப்பல்

பாலைவனக் கப்பலிது
ஆளையேற்றிச் செல்லுது
சாலையோரம்  செல்லும்போது

மாலையாகிப்  போனது.   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: