அலெக்ஸ் பக்கம்-6: கைவண்ணம்-4:

அழகான மயிலிது! அதன் வாயில்  அரவமோ  ஆடுது!!
(ஒரு பழைய திருமண அழைப்பிதழ் கவரின் மேல் ஒரு சில நொடிகளில் ஒரு படத்தை  உருவாக்கிவிட்டார்!) 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: